Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu  2018-04-10 įsakyu Nr. V-394 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pateikiame Palangos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ maisto produktų tiekėjų sąrašą:

  • AB „Žemaitijos pienas“, UAB “Handelshus“ – (pienas ir pieno produktai).
  • UAB „Lobby Baltic“, UAB ,,Samsonas“, Rolveda R. Staržinskio firma, UAB “Handelshus“ – (bakalėja).
  • UAB “Handelshus“ – (duonos gaminiai).
  • UAB ,,Samsonas“ – (atvėsinta kiauliena, jautiena).
  • UAB ,,Samsonas“, UAB “Handelshus“, UAB ,,Solvingė“ – (vaisiai, daržovės).
  • UAB ,,Niklita“ – (žuvis).

Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“ dalyvauja  „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“  ES programoje, kurios metu nemokamai dalinami vaisiai ir pieno produktai.

 Tiekėjai  AB „Žemaitijos pienas“, UAB ,,Vaisiai Jums“

PIRMA SAVAITĖ – VALGIARAŠTIS

ANTRA SAVAITĖ – VALGIARAŠTIS

TREČIA SAVAITĖ VALGIARAŠTIS

VAIKŲ-MAITINIMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE PAKEITIMO

MOKINIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO METINIS VEIKLOS PLANAS/ATASKAITA