Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu  2018-04-10 įsakyu Nr. V-394 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 25.4 punktu pateikiame Palangos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ maisto produktų tiekėjų sąrašą:

  • AB „Žemaitijos pienas“ (pienas ir pieno produktai).
  • UAB „Officeday“  (bakalėja).
  • UAB „Klaipėdos duona“ (duonos gaminiai).
  • UAB „Mežaikių mėsinė“ (atvėsinta kiauliena, jautiena).
  • UAB,, Augma“  (vaisiai, daržovės,)

Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“ dalyvauja  „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“  ES programoje, kurios metu nemokamai dalinami vaisiai ir pieno produktai.

 Tiekėjai  AB „Žemaitijos pienas“, UAB ,,Vaisiai Jums“

VALGIARAŠČIAI 15 DIENŲ

VAIKŲ-MAITINIMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE PAKEITIMO