Paskelbta 2019 09 24

 

MOKYKLOS TARYBA 2021-2024 M.

 1. Laureta Dominauskienė – Mokyklos tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 2. Eglė Slaninaitė-Bučnė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 3. Aušra Tamošauskienė – narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
 4. Lida Viršilienė – narė, auklėtojos padėjėja;
 5. Jurana Virketytė – Danilevičienė – narė, tėvų atstovas;
 6. Sandra Valančienė – narė, tėvų atstovas.

 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA

 1. Aušra Toliušienė – Tarybos pirmininkė, vyr. mokytoja;
 2. Nijolė Grinevičienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė;
 3. Alma Valaitienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja– metodininkė;
 4. Jūratė Dočilovienė – narė, meninio ugdymo mokytoja;
 5. Eglė Slaninaitė-Bučnė – narė, vyr. mokytoja.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 1. Alma Valaitienė – pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė;
 2. Laureta Dominauskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;
 3. Nijolė Grinevičienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė;
 4.  Dalia Baužienė – narė, logopedė.

 

MOKYKLOS TĖVŲ AKTYVAS

 1. Jurana Virketytė-Danilevičienė;
 2. Sandra Valančienė;
 3. Rigvita Jakubonienė.