Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (fonetinį kalbėjimo, fonologinį kalbos ar sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, žymų, vidutinį ar nežymų kalbos neišsivystymą, sulėtėjusią kalbos raidą), logopedo pagalbą teikia logopedė Dalia Baužienė.

LOGOPEDO FUNKCIJOS:

vertina vaikų tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo gebėjimus, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui,

– rengia tyrimo išvadą, teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai tvirtinti,

– veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį,

– konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus) kalbos ugdymo klausimais, rengia ir skaito pranešimus.

LOGOPEDĖS DARBO GRAFIKAS:

DIENA

DARBO LAIKAS (VAL.)

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

Pirmadienis

7,45 – 11,55

13,00 – 17,00

Antradienis

7,45 – 11,55

13,00 – 17,00

Trečiadienis

7,45 – 11,55

 

Ketvirtadienis

7,45 – 11,55

 

Penktadienis

7,45 – 11,55

13,00 – 17,00

 

Su vaikais, kuriems Švietimo pagalbos tarnybos (ar pedagoginės psichologinės tarnybos) specialistai nustatė specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendavo teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, dirba specialioji pedagogė Dalia Baužienė.

SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS:

– vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis,

– rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Mokyklos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Palangos Švietimo pagalbos tarnyboje,

– rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas,

– veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio ir kt.,

– konsultuoja tėvus (globėjus), mokytojus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.

SPECIALIOJO PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS:

DIENA

DARBO LAIKAS (VAL.)

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

Pirmadienis

7,45 – 11,55

13,00 – 17,00

Antradienis

7,45 – 11,55

13,00 – 17,00

Trečiadienis

7,45 – 11,55

 

Ketvirtadienis

7,45 – 11,55

 

Penktadienis

7,45 – 11,55

13,00 – 17,00