Palangos lopšelis – darželis

Nuo vasario 11 iki kovo 19 d. priešmokyklinės grupės vaikai ir auklėtojos Alma ir Rita vykdė projektą „Kibkit žuvelės, didelės ir mažos”.

Projekto tikslas: supažindinti vaikus su krašto tradicijomis, žvejybos verslu, žuvimis.

Uždaviniai:

  • supažindinti su krašto tradicija ir žvejybos verslu, jos ypatumais, nauda žmogui;
  • formuoti vaikų supratimą apie gamtos apsaugą, ekologiją, jos naudą.
  • skatinti vaikus domėtis ekologinėmis problemomis. susiburti bendrai veiklai, saugant jūros pakrantę.
  • sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui (-si).
  • ugdyti(s) pasididžiavimą savo krašto tradicijomis.

Projekto metu vaikai kaupė žinias apie žvejybą, žuvis, (susitikimas su žvejais), jų įvairovę, gyvenimo sąlygas, (sveikatinimo valandėlė „Kuo kvėpuoja žuvys?“), rūpinosi švariu pajūriu, patys dalyvavo akcijoje švari jūrelė-skani žuvelė. Kelionė į Lietuvos jūrų muziejų. Dalyvavo kūrybinių darbų parodoje. Čia mums talkino ir kitų Palangos ir Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikai bei pedagogai.

Projekto užbaigimui auklėtojos su vaikais parodė spektakliuką „Kibkit žuvelės…” Jo metu vaikai įtvirtino žinias, deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, žaidė žaidimus apie žuvis.

Auklėtojos savo projektą skaidrėse ir vaizdine medžiaga pristatė Palangos miesto kolegėms. Dalyvavo Palangos l.d. „Gintarėlis”, „Pasaka”, „Žilvinas” auklėtojos.