Palangos lopšelis – darželis

Vasario 25 d. “Sigutėje” vaikai ir mokytojai, persirengę neįprastais drabužiais ir veidus paslėpę po kaukėmis, susirinko į Užgavėnių rytmetį. Dideli ir maži trankiai šoko, garsiai dainavo, sočiai vaišinosi gardžiais blynais. Įstaigos mokytojai atliko svarbius vaidmenis: Aušra Toliušienė (daktaras), Dainora Girčienė (žydelis), Alma Valaitienė (čigonė). Muzikos mokytoja Aušra Jūratė Sungailienė parinko muziką, žaidimus, šokius.

Šventės dalyviai susidomėję stebėjo Lašininio (mokytoja Eglė)  ir Kanapinio (mokytoja Laureta) kovą, džiaugėsi Kanapinio pergale, iš visų jėgų šaukdami varė žiemą iš kiemo, tikėdamiesi kuo greičiau prisišaukti pavasarį ir daug šiltų saulės spindulių.

Siekiant supažindinti vaikus su tradicijomis, buvo įgyvendinamas projektas ,,Užgavėnių šėlsmas”, kad vaikai suvoktų tradicinių kaukių prasmę, suprastų jų veiksmų nuovoką, mėgintų išreikšti ryškius jos bruožus, siektų noro veikti – judėjimu, garsu išvaryti žiemą, pažadinti žemę, išmoktų tradicinių Užgavėnių dainų ir šokių, pašmaikštavimų ir palinkėjimų.

Surengta kaukių paroda „Užgavėnių šėlsmas“, kurioje dalyvavo įstaigos bendruomenė, vaikai ir jų tėvai, visos Palangos ikimokyklinės įstaigos. Kuriant Užgavėnių personažus, savanoriavo Šventosios ir Vydmantų gimnazijos mokytojai. Parodą organizavo mokytojos Alma Valaitienė ir Rita Žukauskaitė.

Parodos ir projekto pristatyme dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ mokytojos. Dalinomės savo įžvalgomis, pastebėjimais, teikiant reikšmę šios šventės autentiškumui.