PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS