DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS – AUŠRA STEGVILIENĖ, TEL. NR. 8 667 55187, EL.P. pareigunas@palangasigute.lt

SLAPTAŽODŽIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS