PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PALANGOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

 

PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS