PALANGOS L.D. ,,SIGUTĖ“ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS – AUŠRA STEGVILIENĖ, TEL. NR. 8 460 45577, EL.P. l.d.sigute@gmail.com

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PALANGOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

 

PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS