PAREIGYBĖS, DĖL KURIOS TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, PATVIRTINIMO

  Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus įstaigoje galima pateikti

* * * * 

    Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

        — Palangos miesto savivaldybei

        el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu 8(460) 51 502, kuris veikia visą parą (paliekama žinutė autoatsakiklyje);

         Pranešimas gali būti teikiamas anonimiškai. Jeigu Pareiškėjas kreipiasi ne anonimiškai, jam pageidaujant, bus teikiamas grįžtamasis ryšys Pareiškėjo nurodytais kontaktais. Tokiu atveju grįžtamasis ryšys teikiamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnis, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punktas).

        — Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

            „Karštąja linija“ visą parą tel.: 8(5) 266 3333 ir/ar el. paštu pranesk@stt.lt

    Norintiems anonimiškai pranešti Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriui apie galimus korupcijos atvejus skambinti telefonu 8(460) 45577 arba parašyti elektroniniu paštu info@palangasigute.lt