„Sigutė“

Palangos lopšelis – darželis

Dalintis patirtimi taip gera!

Interaktyvios ir žaismingos ugdomosios priemonės pedagogui ir vaikui.

Šių metų gegužės 17 dieną Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės – Laureta Dominauskienė ir Eglė Slaninaitė – Bučnė organizavo renginį skirtą Palangos miesto pedagogams. Jos dalinosi gerąja patirtimi kuriant ir naudojant žaismingas ir interaktyvias ugdymo(si) priemones, įrankius bei metodus įvairiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklose. Dalintis gerąja patirtimi prisijungė ir mūsų socialiniai partneriai Kauno lopšelio darželio „Šnekutis“ pedagogės Irina Petrukaitienė, Greta Šimatonė ir logopedė Germa Astrauskienė. Jos supažindino dalyvius su interaktyviosiomis bitutėmis-robotukais, pasidalino praktiniais patarimais, jų panaudojimo galimybėmis įvairaus amžiaus vaikų veiklose. Taip pat pristatė savo sukurtas metodines priemones – kilimėlius, kurias naudoja dirbant su interaktyviosiomis bitutėmis.

Visi renginio dalyviai įgijo naujų žinių ir naudingų patarimų, nuorodų, kurias galės taikyti savo ugdomojoje veikloje.

 

 

 

Parodoje ,,Trijų švieselių miestelyje“ dalyvavo visų grupių vaikai. Išradingumą, originalumą, naudojant antrines žaliavas, pademonstravo ir vaikai, ir tėveliai, ir seneliai.

Gegužės 10 d. apie saugų elgesį eisme išsamiai papasakojo Palangos policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Jurgita Rinkevičienė. Vaikai susipažino su eismo ženklais ir taisyklėmis važinėjant dviračiu, paspirtuku, riedučiais. Kiekvienai grupei įteikta atmintinė dviračių, paspirtukų vairuotojams, nurodanti kelio ženklų reikšmes.

Susipažius su saugaus elgesio taisyklėmis darželio aikštelėje vyko renginys-varžybos ,,Paspirtukas, triratukas, dviratukas“.

Vaikai lenktyniavo savo transporto priemonėmis, dalinosi jomis, mokė važiuoti jaunesnius.

Nugalėjo geras ūpas ir draugystė.

,,Drugelių“ grupės pedagogė Rita Žukauskaitė

Į Palangos lopšelį – darželį ,,Sigutė“ susirinko visų Lietuvos darželių ,,Sigutės“ : Panevėžio lopšelis– darželis ,,Sigutė“, Šiaulių lopšelis – darželis ,,Sigutė“, Krekenavos lopšelis-darželis ,,Sigutė“ kolektyvai. Nutiesti draugystės tiltus padėjo Panevėžio lopšelio-darželio ,,Sigutė“ direktorė Berutė Laureckienė.

Panevėžio auklėtojos  vaikučius ir auklėtojas nustebino moderniu, stilizuotu spektakliu ,,Sigutė“. Dalinosi gerąja patirtimi, susipažino su mūsų darželio strategija, aplinka.   Dovanotas  medelis papuošė mūsų darželio aplinką. Atminimo dovanėlėmis apsikeitė Lietuvos ,,Sigučių“ įstaigos ir nutarė tęsti ,,Draugystės tiltai“ tradiciją.

Mūsų darželio ,,Bitučių“, ,,Boružėlių“ ir ,,Drugelių“ grupių vaikai dalyvavo Palangos vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Mes-Žemaitijos krašto vaikai“. Parodą organizavo Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas“. Paroda surengta Palangos autobusų stotyje.

Atidaryme dalyvavo miesto bendruomenės nariai. Koncertavo vaikučiai. Mūsų darželio auklėtiniai gavo paskatinamuosius prizus, o auklėtojos padėkos raštus.

Nuo vasario 11 iki kovo 19 d. priešmokyklinės grupės vaikai ir auklėtojos Alma ir Rita vykdė projektą „Kibkit žuvelės, didelės ir mažos”.

Projekto tikslas: supažindinti vaikus su krašto tradicijomis, žvejybos verslu, žuvimis.

Uždaviniai:

  • supažindinti su krašto tradicija ir žvejybos verslu, jos ypatumais, nauda žmogui;
  • formuoti vaikų supratimą apie gamtos apsaugą, ekologiją, jos naudą.
  • skatinti vaikus domėtis ekologinėmis problemomis. susiburti bendrai veiklai, saugant jūros pakrantę.
  • sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui (-si).
  • ugdyti(s) pasididžiavimą savo krašto tradicijomis.

Projekto metu vaikai kaupė žinias apie žvejybą, žuvis, (susitikimas su žvejais), jų įvairovę, gyvenimo sąlygas, (sveikatinimo valandėlė „Kuo kvėpuoja žuvys?“), rūpinosi švariu pajūriu, patys dalyvavo akcijoje švari jūrelė-skani žuvelė. Kelionė į Lietuvos jūrų muziejų. Dalyvavo kūrybinių darbų parodoje. Čia mums talkino ir kitų Palangos ir Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikai bei pedagogai.

Projekto užbaigimui auklėtojos su vaikais parodė spektakliuką „Kibkit žuvelės…” Jo metu vaikai įtvirtino žinias, deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, žaidė žaidimus apie žuvis.

Auklėtojos savo projektą skaidrėse ir vaizdine medžiaga pristatė Palangos miesto kolegėms. Dalyvavo Palangos l.d. „Gintarėlis”, „Pasaka”, „Žilvinas” auklėtojos.

Kovo 15 dieną priešmokyklinės „Drugelių”  grupės vaikai su auklėtojomis Alma ir Rita bei Skaistės mama Sanita, Gabijos mama Vaida ir Karinos mama Oksana išvyko į Klaipėdą – Lietuvos Jūrų Muziejų. Vykdant projektą „Kibkit žuvelės, didelės ir mažos” kilo mintis, kad vaikams žymiai naudingiau būtų vieną kartą pamatyti savo akimis nei šimtą kartų išgirsti auklėtojų ar tėvų pasakojimus apie tai kokios žuvys gyvena jūrų muziejuje akvariume, kaip atrodo delfinai ar jūrų liūtai. Kelionė keltu, ekskursija po muziejų, delfinariumą vaikams paliko neišdildomą įspūdį, suteikė daug žinių apie jūrų gyvūnus bei Delfinariumo atsiradimo istoriją.

Priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinės: Greta Vaitekūnaitė ir Urtė Venclovaitė kovo 7 dieną dalyvavo Palangos lopšelio darželio „Gintarėlis organizuojamame” Palangos ikimokyklinių ugdymo įstaigų eilėraščių konkurse, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „Eilėraščių pynė Lietuvai”. Mergaites konkursui parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Alma Valaitienė. Dalyvės apdovanotos padėkos raštais.

Užgavėnės – išskirtinė metų diena, baigiamasis po kalėdinio mėsiedo linksmybių akcentas. Linksmybėmis prasidėjo ir šventė darželyje. Vaikai – persirengėliai tarškindami tarškynėmis, dainuodami ėjo per grupes ir kvietė visus vaikus į salę. Salėje ketureiliais varė žiemą, žaidė ratelius, susitiko su Užgavėnių personažais: kanapiniu, lašininiu, ateitį būrė čigonės. Po šventės virėjos vaišino vaikus mieliniais blynais.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. Kiekvienas lietuvis valstybinių švenčių metu iškelia prie savo namų trispalvę, tokiu būdu išreikšdamas meilę savo tėvynei. Lopšelio-darželio „Sigut“ vaikučiai šią šventę paminėjo dainelėmis, eilėraštukais, rateliais, klausėsi Lietuvos himno. Šventę vedė auklėtojos Aušra Toliušienė, Rita Sabaliauskienė, muzikos mokytoja Jūratė Dočilovienė.