„Sigutė“

Palangos lopšelis – darželis

Sekmadienį, kovo 15 d., posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija aptarė, kokių priemonių būtina imtis bei kaip organizuoti darbą nuo pirmadienio, kovo 16 d., kuomet šalyje bus įvestas karantinas. Posėdyje svarstyti klausimai dėl gyventojų judėjimo per sieną ir šalies viduje, dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo bei dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo.

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. Palangoje visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo ir kita veikla stabdoma nuo kovo 16 d. Apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu informacija bus pateikta per TAMO sistemą. Švietimo įstaigų patalpose draudžiama organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus, o esant būtinybei pasitarimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti darbuotojų darbo laiko režimą.

Vaikų priežiūra išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.) karantino laikotarpiu vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siųsdami laisvos formos prašymą el. paštu Laima.Valuziene@palanga.lr arba kreipiasi telefonu 8 620 692 75. Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esant būtinybei, bus teikiama laikinoji vaikų priežiūra bei sudarytos tinkamos vaikų priežiūrai sąlygos (t. y. parengtos poilsio ir žaidimų patalpos, sudarytas darbuotojų grafikas, kurie į darbo vietą atvyktų per 30 min. ir kt). Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo

Koronaviruso informacija 1808

Nuoširdžiai atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir tikimės Jūsų supratimo.

Vasario 25 d. “Sigutėje” vaikai ir mokytojai, persirengę neįprastais drabužiais ir veidus paslėpę po kaukėmis, susirinko į Užgavėnių rytmetį. Dideli ir maži trankiai šoko, garsiai dainavo, sočiai vaišinosi gardžiais blynais. Įstaigos mokytojai atliko svarbius vaidmenis: Aušra Toliušienė (daktaras), Dainora Girčienė (žydelis), Alma Valaitienė (čigonė). Muzikos mokytoja Aušra Jūratė Sungailienė parinko muziką, žaidimus, šokius.

Šventės dalyviai susidomėję stebėjo Lašininio (mokytoja Eglė)  ir Kanapinio (mokytoja Laureta) kovą, džiaugėsi Kanapinio pergale, iš visų jėgų šaukdami varė žiemą iš kiemo, tikėdamiesi kuo greičiau prisišaukti pavasarį ir daug šiltų saulės spindulių.

Siekiant supažindinti vaikus su tradicijomis, buvo įgyvendinamas projektas ,,Užgavėnių šėlsmas”, kad vaikai suvoktų tradicinių kaukių prasmę, suprastų jų veiksmų nuovoką, mėgintų išreikšti ryškius jos bruožus, siektų noro veikti – judėjimu, garsu išvaryti žiemą, pažadinti žemę, išmoktų tradicinių Užgavėnių dainų ir šokių, pašmaikštavimų ir palinkėjimų.

Surengta kaukių paroda „Užgavėnių šėlsmas“, kurioje dalyvavo įstaigos bendruomenė, vaikai ir jų tėvai, visos Palangos ikimokyklinės įstaigos. Kuriant Užgavėnių personažus, savanoriavo Šventosios ir Vydmantų gimnazijos mokytojai. Parodą organizavo mokytojos Alma Valaitienė ir Rita Žukauskaitė.

Parodos ir projekto pristatyme dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ mokytojos. Dalinomės savo įžvalgomis, pastebėjimais, teikiant reikšmę šios šventės autentiškumui.