„Sigutė“

Palangos lopšelis – darželis

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. Kiekvienas lietuvis valstybinių švenčių metu iškelia prie savo namų trispalvę, tokiu būdu išreikšdamas meilę savo tėvynei. Lopšelio-darželio „Sigut“ vaikučiai šią šventę paminėjo dainelėmis, eilėraštukais, rateliais, klausėsi Lietuvos himno. Šventę vedė auklėtojos Aušra Toliušienė, Rita Sabaliauskienė, muzikos mokytoja Jūratė Dočilovienė.

 

 

        Vaikų bei tėvelių kūrybinių darbų parodose Palangos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje dalyvavo ir mūsų darželio auklėtiniai. Parodas organizavo Palangos lopšeliai-darželiai „Gintarėlis“, ir „Ąžuoliukas“. Darbelius iš akmenukų kūrė „Drugelių“ gr. auklėtinė Luka Danilevičiūtė bei „Bitučių“ grupės vaikai su auklėtoja Nijole Grinevičiene.

 

 

 

Sausio 11 d.

8.00 val. įstaigos languose sužibo atminimo žvakelės.

Rytmetis ,,Atmintis gyva, nes liudija“

           Rytmetis prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu.

         Vaikai susimąstę žiūrėjo filmuką „Istorija sausio 13“ apie 1991 m. sausio 13 įvykius, apie žmones, kurie gynė Tėvynės laisvę nuo svetimos kariuomenės, bandžiusios įvykdyti valstybės perversmą. Priminėme įvykius ir pagerbėme atminimą tų, kurie ant laisvės aukuro sudėjo savo gyvybes.

       Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Žukauskaitė kalbėjo apie laisvės kainą, apie tai, kad laisvė nėra duotybė, kad ją turime ginti, branginti bei puoselėti, kad patriotiškumas prasideda nuo savęs paties ir kaip svarbu mylėti savo tėvynę, gerbti jos žmones, žinoti savo šalies istoriją.