2024-2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2023-2025 METAMS

2023–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2022–2024-METŲ-STRATEGINIS-VEIKLOS-PLANAS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

 ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

2020  METŲ VEIKLOS PLANAS

2021-2023 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

2018–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA