PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2022–2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ 2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2020  METŲ VEIKLOS PLANAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ 2021-2023 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2018–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ” DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA