LOPŠELIO – DARŽELIO „SIGUTĖ“ HIMNAS

                               

Žemėj pasakų dainų

Saulės vieškeliu einu.

Iš dainelių iš dainų,

 Margą juostą aš pinu.

PRIEDAINIS

Ten kur jūra – uždainuoju,

Bangos gūra man po kojom.

Juk tai žemės gintariukai,

Mes mergaitės ir berniukai.

Laukia mūs linksmi žaislai

Ir pieštukai, ir dažai,

Pasakų geri kerai,

Čia Sigutė – Mūs namai

PRIEDAINIS

Ten kur jūra – uždainuoju,

Bangos gūra man po kojom.

Juk tai žemės gintariukai,

Mes mergaitės ir berniukai.