Palangos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ direktorė
Aušra Tamošauskienė

GYVENIMO APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Tel.  (8 460) 45 577

El. p. info@palangasigute.lt

 

PALANGOS LOPŠELIS–DARŽELIS „SIGUTĖ“

2021-2022 M. DARBUOTOJŲ KOLEKTYVAS

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigybės pavadinimas,

pareigybės aprašas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Aušra Tamošauskienė

Direktorė

tel. 846045577

 

2.

Aušra Stegvilienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

tel. 846045577

Aprašas

 

 

3. Jolanta Beniušytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Mokytoja

4.

Alma Valaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Metodininkė 

5.

Jūratė Dočilovienė

Meninio ugdymo mokytoja

Aprašas

Mokytoja

6.

Dainora Girčienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Vyresnioji mokytoja

7.

Aušra Toliušienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Metodininkė

8.

Laureta Dominauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Vyresnioji mokytoja

 

9.

Rita Sabaliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Mokytoja

10.

Eglė Slaninaitė-Bučnė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Vyresnioji mokytoja

11.

Dalia Baužienė

Logopedė

Aprašas

 

12.

Jūratė Valiukienė

Vyriausioji buhalterė

Aprašas

 

13.

Aušra Jūratė Sungailienė

Sandėlininkė

Aprašas

 

14.

Zita Japertaitė

Auklėtojos padėjėja

Aprašas

 

15.

Lida Viršilienė

Auklėtojos padėjėja

Aprašas

 

 

16.

Adelė Kurapkienė

Auklėtojos padėjėja 

Aprašas

Valytoja

Aprašas

 

 

17.

Rasa Vaškienė

Auklėtojos padėjėja

Aprašas

 

18.

Livija Končienė 

Auklėtojo padėjėja

Aprašas

 

19.

Sandra Valančienė

Virėja

Aprašas

 

20.

Birutė Dievinienė

Pagalbinė virtuvės darbininkė

Aprašas

 

21.

Antanas Viršilas

Sargas

Aprašas

Aplinkos tvarkytojas

Aprašas

 

22.

Giedrius Valiukas

Sargas

Aprašas

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

Aprašas

 

23.

Dalia Kryževičienė

Sargė

Aprašas

 

24. Aušra Stegvilienė

Raštinės administratorė

Aprašas

Duomenų bazių specialistė

Aprašas

 
25.   Olena Tapinene

Mokytojo padėjėja

Aprašas

 
26. Sandra Radavičiūtė

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą 

tel. 0 605 86016,  el. paštas sandra.radaviciute@palangosvsb.lt