PALANGOS LOPŠELIS–DARŽELIS „SIGUTĖ“

2021-2022 M. DARBUOTOJŲ KOLEKTYVAS

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigybės pavadinimas,

pareigybės aprašas

Kvalifikacinė kategorija, suteikimo data

1.

Aušra Toliušienė

Auklėtoja, atliekanti Direktoriaus funkcijas

tel. 846045577

Aprašas

Vyresnioji mokytoja

 

2.

Aušra Tamošauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

tel. 846045577

Aprašas

 

 

3.

Nijolė Grinevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Metodininkė

 

4.

Alma Valaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Metodininkė 

5.

Jūratė Dočilovienė

Meninio ugdymo mokytoja

Aprašas

 

6.

Dainora Girčienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Vyresnioji mokytoja

7.

Laureta Dominauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Vyresnioji mokytoja

 

8.

Rita Sabaliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

 

 

9.

Eglė Slaninaitė-Bučnė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aprašas

Vyresnioji mokytoja

10.

Dalia Baužienė

Logopedė

Aprašas

 

11.

Jūratė Valiukienė

Vyriausioji buhalterė

Aprašas

 

12.

Regina Venslauskienė

Sandėlininkė

Aprašas

 

13.

Inga Maksvytienė

Auklėtojos padėjėja

Aprašas

 

14.

Lida Viršilienė

Auklėtojos padėjėja

Aprašas

 

 

15.

Adelė Kurapkienė

Auklėtojos padėjėja 

Aprašas

Valytoja

Aprašas

 

 

16.

Rasa Vaškienė

Auklėtojos padėjėja

Aprašas

 

17.

Livija Končienė

Auklėtojo padėjėja

Aprašas

 

18.

Sandra Valančienė

Virėja

Aprašas

 

19.

Birutė Dievinienė

Pagalbinė virtuvės darbininkė

Aprašas

 

20.

Antanas Viršilas

Sargas

Aprašas

Aplinkos tvarkytojas

Aprašas

 

21.

Giedrius Valiukas

Sargas

Aprašas

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

Aprašas

 

22.

Dalia Kryževičienė

Sargė

Aprašas

 

23. Aušra Stegvilienė

Raštinės administratorė

Aprašas

Duomenų bazių specialistė

Aprašas

Dietistė

Aprašas

Apskaitininkė

Aprašas

 
24.   Olena Tapinene

Mokytojo padėjėja

Aprašas

 
25. Sandra Radavičiūtė Palangos visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė.

sandra.radaviciute@palangosvsb.lt

tel. 8 690 41468