PALANGOS LOPŠELIS–DARŽELIS „SIGUTĖ“

 

2020-2021 M. DARBUOTOJŲ KOLEKTYVAS

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigybės pavadinimas

Kvalifikacinė kategorija, suteikimo data

1.

Aušra Toliušienė

Auklėtoja, atliekanti Direktoriaus funkcijas

Vyresnioji mokytoja

 

2.

Aušra Tamošauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 

3.

Nijolė Grinevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

 

4.

Alma Valaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė 

5.

Jūratė Dočilovienė

Meninio ugdymo mokytoja

 

6.

Dainora Girčienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

7.

Laureta Dominauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

8.

Rita Sabaliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

9.

Eglė Slaninaitė-Bučnė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

10.

Dalia Baužienė

Logopedė

 

11.

Jūratė Valiukienė

Vyriausioji buhalterė

 

12.

Regina Venslauskienė

Sandėlininkė

 

13.

Inga Maksvytienė

Auklėtojos padėjėja

 

14.

Lida Viršilienė

Auklėtojos padėjėja

 

15.

Adelė Kurapkienė

Auklėtojos padėjėja, valytoja

 

16.

Rasa Vaškienė

Auklėtojos padėjėja

 

17.

Livija Končienė

Auklėtojo padėjėja

 

18.

Sandra Valančienė

Virėja

 

19.

Birutė Dievinienė

Pagalbinė virtuvės darbininkė

 

20.

Antanas Viršilas

Aplinkos tvarkytojas

 

21.

Giedrius Valiukas

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

 

22.

Dalia Kryževičienė

Sargė

 

23.

 

Sargas

 

24.

Leonas Andziulis

Sargas

 

25.

Aušra Stegvilienė

Raštinės administratorė, duomenų bazių specialistė, dietistė

 

                                                                                                     Indrė Steponavičienė –  Palangos visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė.