Lopšelyje-darželyje puoselėjamos įvairios tradicijos. jų tikslas puoselėti etnokultūros vertybes, išsaugoti šių tradicijų paveldą, perduoti lietuvių liaudies papročius, supažindinti su įvairių regionų tradicijomis, skiepyti meilę savo kraštui ir meilę Lietuvai bei tautai.
         Įrengtas etnokultūros kambarys  su senovės lietuvių buities rakandais, kuriame ugdytiniai turi galimybę susipažinti su daiktų paskirtimi, pažaisti su jais, išbandyti. Etnokultūros kambarį turtina naujai atnešti tėvų senoviniai daiktai.
         Tėvai  ne tik padeda ruoštis tradicinėms šventėms, bet aktyviai dalyvauja jų pasiruošime t. y. įtraukiami į ugdymo procesą ir juo domisi.